Kontakt

Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Kontakt – sekretariat kliniki:
Wiesława Urbaniec-Kaczmarczyk
Tel. 509-159-773, 12/424-85-71.
Email: sekret.endo@interia.pl