Rejestracja

Imię *

Nazwisko *

Numer Prawa Wykonywania Zawodu *

ADRES DO KORESPONDENCJI
Ulica, numer *

Kod pocztowy *

Miasto *

Telefon kontaktowy *

E-mail *

INFORMACJE ZAWODOWE

Specjalizacja *

Miejsce pracy *

DANE DO FAKTURY VAT (muszą być zgodne z danymi na dowodzie wpłaty)
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, numer

NIP

 * Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami przyjmowania zgłoszeń na kurs oraz, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przygotowania kursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami).

Proszę o przesyłanie informacji o podobnych szkoleniach *:
 Tak Nie

Proszę przepisać tekst z obrazka *
captcha